Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
LGJKIX10 โอซาก้า เกียวโต นารา ชวนชื่นรื่นรมณ์ 5 วัน 3 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

LGJKIX10 โอซาก้า เกียวโต นารา ชวนชื่นรื่นรมณ์ 5 วัน 3 คืน เดือนก.ค. - ก.ย. 62 เริ่มต้น 15,999 (XJ)

บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มจุใจ ณ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม, แพคเก็จเสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ, ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว, พิธีชงชา
โอซาก้า, นารา, วัดโทไดจิ, สวนกวาง, โอซาก้า, ปราสาทโอซาก้า, ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี, ชินไซบาชิ, อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลตามอัธยาศัย, เกียวโต, อาราชิยาม่า, ป่าไผ่, สะพานโทเง็ตสึเคียว, ศาลเจ้าเฮอัน, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, โกเบ, ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
15,999 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LGJKIX10
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 70
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 25
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 15,999 23,999 แสดง - 35