Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
HONG KONG ฮ่องกง โอ๊ย...โอ๊ย ขอพร เก็บครบทุกไฮไลท์ 3วัน 2คืน เดินทาง มิ.ย.66 เริ่มต้น 11,911.- Emirates (EK)

HONG KONG ฮ่องกง โอ๊ย...โอ๊ย ขอพร เก็บครบทุกไฮไลท์ 3วัน 2คืน เดินทาง มิ.ย.66 เริ่มต้น 11,911.- Emirates (EK)

ติ่มซำฮ่องกง
OPTION A : ติ่มซำ + ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ / OPTION B : ติ่มซำ + กระเช้านองปิง
หาดรีพัลส์เบย์, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานจิวเวลรี่, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย, Avenue of Star, โชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Symphony of Light, อิสระเต็มวัน ให้ท่านเลือกซื้อของ หรือ เที่ยวตามใจชอบ ได้ตามอัธยาศัย
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
11,911 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LTHD230211
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
11 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
13 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
18 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
25 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
27 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
29 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 13,331 17,831 แสดง - 20