Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ฮ่องกง จูไห่ นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม เสริมโชค 3 วัน 2 คืน เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.66 เริ่มต้น 6,996.- Emirates (EK)

ฮ่องกง จูไห่ นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม เสริมโชค 3 วัน 2 คืน เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.66 เริ่มต้น 6,996.- Emirates (EK)

OPTION : เปิดประสบการณ์ นั่งเฮลิคอปเตอร์สร้าง หรือ จะเลือกชมวิวเมืองจูไห่ โดยนั่งกระเช้าขึ้นเขา ชือจิ่งซาน
จู่ไห่, ร้านยาสมุนไพรจีน, สวนหยวนหมิง, วัดไป๋หลิน, ร้านไม้ไผ่ หรือ ร้านผ้าไหม, หวีหนี่, หวังตาเซียน, เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, โรงงานจิวเวลรี่, วัดแชกงหมิว
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
6,996 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LTHD230751
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
1 ต.ค. 66 - 3 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
3 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
8 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
10 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 9,999 13,499 แสดง - 20
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
16 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 6,996 10,496 แสดง - 20
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 9,999 13,499 แสดง - 20
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
24 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
29 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
30 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
31 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
2 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
4 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
5 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
6 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 6,996 10,496 แสดง - 20
7 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66 6,996 10,496 แสดง - 20
8 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 6,996 10,496 แสดง - 20
9 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
11 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 8,998 12,498 แสดง - 20
4 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
5 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
6 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20
7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66 7,997 11,497 แสดง - 20