Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
#สามเมือง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 เมือง 4 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย.-พ.ย.66 ราคา 11,911 Emirates (EK)

#สามเมือง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 เมือง 4 วัน 3 คืน เดินทาง ก.ย.-พ.ย.66 ราคา 11,911 Emirates (EK)

เลือกซื้อ OPTION : นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวเมืองจูไห่ หรือ จะเลือกชมวิวเมืองจูไห่ โดยนั่งกระเช้าขึ้นเขา ชือจิ่งซาน
จูไห่, ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย, ร้านยา, สวนหมิงหยวน, หยก, วัดผู่ถอ, ร้านผ้าไหมหรือร้านยางพารา, หวีหนี่, ผ่านชมถนนคู่รัก, อิสระช้อปปิ้ง, อิสระมาเก๊าเต็มวัน เที่ยวตามอัธยาศัย, ฮ่องกง, โรงงานจิวเวลรี่, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
11,911 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LTHD230836
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 11,911 11,911 แสดง - 20
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 11,911 11,911 แสดง - 20
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 11,911 11,911 แสดง - 20
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 11,911 11,911 แสดง - 20
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 11,911 11,911 แสดง - 20
22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 11,911 11,911 แสดง - 20
29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 11,911 11,911 แสดง - 20