Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
#3 เซียน 3 พร ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดินทาง พฤศจิกายน 66 เริ่มต้น 11,911.- Emirates (EK)

#3 เซียน 3 พร ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดินทาง พฤศจิกายน 66 เริ่มต้น 11,911.- Emirates (EK)

โชว์แสงสี The symphony of light, อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น) หรือ เลือกซื้อออฟชั่น
ฮ่องกง, หาดรีพัลส์เบย์, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานจิวเวลรี่, ร้านหยก, วัดแชกงหมิว, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, จิมซาจุ่ย
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
11,911 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด LTHD231340
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
4 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
5 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
6 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
7 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
8 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
9 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
11 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
12 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
13 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
14 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
15 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
16 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
18 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
20 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
21 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
22 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
23 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
24 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
25 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 13,331 17,831 แสดง - 20
27 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
28 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 11,911 16,411 แสดง - 20
30 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66 11,911 16,411 แสดง - 20