Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
HONGKONG DISNEYLAND ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดินทาง มิถุนายน - กรกฏาคม 67 เริ่มต้น 19,888.- Emirates Airline (EK)

HONGKONG DISNEYLAND ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน เดินทาง มิถุนายน - กรกฏาคม 67 เริ่มต้น 19,888.- Emirates Airline (EK)

ติ่มซำต้นตำรับ, ห่านย่างรสเลิศ, เมนูซีฟู้ดลียุนมุน
นั่งรถรางพีคแทรม, ขอพร ณ อ่าวรีพลัสเบย์, เช็คอินอ่าววิคตอเรีย, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ฮ่องกง, สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน, ยอดเขาวิคตอเรียพีค, อ่าวรีพัลส์เบย์, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ, วัดหวังต้าเซียน, โรงงานจิวเวลรี่, วัดแชกงหมิว
3 วัน 2 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
19,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด MYEK6
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 20,888 30,888 แสดง - 0
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 20,888 30,888 แสดง - 0
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 20,888 30,888 แสดง - 0
14 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 19,888 29,888 แสดง - 0
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 20,888 30,888 แสดง - 0
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 21,888 31,888 แสดง - 0
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 20,888 30,888 แสดง - 0
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 21,888 31,888 แสดง - 0