Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
CHINA จีน ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 67 เริ่มต้น 18,888.- Vietjet Air (VZ)

CHINA จีน ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 67 เริ่มต้น 18,888.- Vietjet Air (VZ)

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ชมไฮไลท์เมืองปักกิ่ง, ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงาม, อิสระช้อปปิ้ง, ผ่านชมสนามกีฬารังนก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้ามกู้กง, ร้านไข่มุก, ถนนหวังฝูจิ่ง, เมืองโบราณใต้ดิน, ร้านบัวหิมะ, กำแพงเมืองจีน, ร้านยางพารา, สนามกีฬารังนก, หอสักการะฟ้าเทียนถาน, ร้านหยก, POP MART, ถนนโบราณเฉียนเหมิน, BEIJING FUN
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
19,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด PKXVZ0124
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
7 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 0
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 0
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 0
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 0
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 0
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 0
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 21,888 26,888 แสดง - 0
2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 19,888 24,888 แสดง - 0
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
28 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
30 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 20,888 25,888 แสดง - 0
5 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 0
7 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 22,888 27,888 แสดง - 0
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 0
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 21,888 26,888 แสดง - 0