Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TOKYO FUJI CHERRY BUFFET โตเกียว อัญมณี แห่งผลไม้ 5วัน 3คืน เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.66 ราคา 38,919.- Air Asia X (XJ)

TOKYO FUJI CHERRY BUFFET โตเกียว อัญมณี แห่งผลไม้ 5วัน 3คืน เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.66 ราคา 38,919.- Air Asia X (XJ)

บุฟเฟ่ต์ขาปู
เก็บเชอร์รี่แบบบุฟเฟ่ต์ ณ สวนผลไม้ยามานาชิ, อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland หรือจะเลือกเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ), เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
อุทยานฮาโกเน่, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, หุบเขาโอวาคุดานิ, ชิมไข่ดำ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ชมทุ่งลาเวนเดอร์สวนโออิชิ, เมืองยามานาชิ, เก็บเชอร์รี่แบบบุฟเฟ่ต์, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น, กรุงโตเกียว, ชอปปิ้งชินจูกุ, ถ่ายรูป Cat 3D อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบัสบริการ)
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
38,919 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด RJXJ010
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 38,919 48,819 แสดง - 0