Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
HOKKAIDO SAPPORO NOBORIBETSU JOZANKEI ซุปตาร์...ฮอกไกโด KŌYŌ ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน เดินทาง ก.ย.-ต.ค.66 เริ่มต้น 53,888.- Thai Airways (TG)

HOKKAIDO SAPPORO NOBORIBETSU JOZANKEI ซุปตาร์...ฮอกไกโด KŌYŌ ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน เดินทาง ก.ย.-ต.ค.66 เริ่มต้น 53,888.- Thai Airways (TG)

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), นั่ง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ, เดินชม คลองโอตารุ, เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ, ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ พันธุ์หมีสีน้ำตาล, ขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด, แช่น้ำแร่ ออนเซ็น
เมืองโนะโบะริเบะสึ, หุบเขานรกจิโกกุดานิ, เมืองฮาโกดาเตะ, ฮาโกดาเตะไนท์วิว, ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ, โกดังอิฐแดง, โบสถ์พระแม่มารี, ป้อมโกเรียวคาคุ, เมืองโทยะ, ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า), ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล, เมืองโจซังเค, บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ชม สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ, เมืองโอตารุ, คลองโอตารุ, พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี, เมืองซัปโปโร, Duty Free, ย่านซูซูกิโนะ, เมืองซัปโปโร, ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก), ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองศาลเจ้าฮอกไกโด, ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
6 วัน 4 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
55,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด TG020
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ก.ย. 66 - 5 ต.ค. 66 55,888 67,888 แสดง - 30
7 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 55,888 67,888 แสดง - 30
9 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 55,888 67,888 แสดง - 30
11 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 55,888 67,888 แสดง - 30
14 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 55,888 67,888 แสดง - 30
16 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 55,888 67,888 แสดง - 30
23 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 58,888 70,888 แสดง - 30