Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TAIWAN IS CALLING ME ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.66 เริ่มต้น 15,888.- (VZ)

TAIWAN IS CALLING ME ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.66 เริ่มต้น 15,888.- (VZ)

พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปา สูตรต้นตำรับ
เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่, เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค, วัดหลงซาน, ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดกลางคืนอี้จง ย่านซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอีกมากมาย
เมืองไถจง, บูราโนแห่งไต้หวัน, หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, เมืองหนานโถว, ร้านชา TEA SHOP, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนอี้จง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ร้านเครื่องสำอาง, ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง, Germanium Shop, ตึกไทเป 101
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
16,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด TVZ13
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 25
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 25
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 25