Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
VERY ZAB! ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง ก.ค.-ต.ค.66 เริ่มต้น 15,888.- Vietjet Air (VZ)

VERY ZAB! ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน เดินทาง ก.ค.-ต.ค.66 เริ่มต้น 15,888.- Vietjet Air (VZ)

บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
พักไถจง 1 คืน, เถาหยวน 2 คืน, เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101, ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่, วัดหลงซาน เยือนอนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค, ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ไถจง
เมืองไถจง, โรงละครไถจง, ตลาดกลางคืนไถจง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ร้านชา TEA SHOP, เมืองไทเป, Germanium Shop, ตึกไทเป 101, เมืองเถาหยวน, นิวไทเป, บูราโนแห่งไต้หวัน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ไทเป, ร้านเครื่องสำอาง, วัดหลงซาน, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, เมืองเถาหยวน, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
15,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด TVZ16
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 0
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 0
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 0
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 0
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 0
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 15,888 20,388 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 19,888 24,388 แสดง - 0
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 0