Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
Good TAIWAN  ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย.66 - ม.ค.67 เริ่มต้น 16,888.- Vietjet Air (VZ)

Good TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย.66 - ม.ค.67 เริ่มต้น 16,888.- Vietjet Air (VZ)

เช็คอินแลนด์มาร์คหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่, เยือนอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไต้หวันเถาหยวน, นิวไทเป, สถานีซือเฟิ่นและผิงซี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองไทเป, วัดหลงซาน, ย่านซีเหมินติง, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ร้านชา, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, Germanium Shop, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), Duty Free, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
16,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด TVZ22
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 16,888 21,388 แสดง - 25
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 17,888 22,388 แสดง - 25
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 29,888 34,388 แสดง - 25
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 16,888 21,388 แสดง - 25
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 16,888 21,388 แสดง - 25
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 17,888 22,388 แสดง - 25
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 16,888 21,388 แสดง - 25