Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TOKYO FUJI KAWAGOE ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์” เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.66 เริ่มต้น 32,888.- (XJ)

TOKYO FUJI KAWAGOE ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์” เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.66 เริ่มต้น 32,888.- (XJ)

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ, ล่องเรือโจรสลัด, แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
ฮาโกเนะ, ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ, ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ, จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล), พิธีชงชาญี่ปุ่น, กรุงโตเกียว, วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ, ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ, ชินจูกุ, ย่านโอไดบะ, ห้างไดเวอร์ซิตี้, เมืองนาริตะ, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
32,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด XJ061
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
8 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
10 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
11 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
12 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
13 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
17 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
18 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
19 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
20 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
22 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
24 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
25 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
26 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
27 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
28 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
29 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
30 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
1 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
2 ก.ค. 66 - 6 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
3 ก.ค. 66 - 7 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
4 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
5 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
6 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
8 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
9 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
10 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
11 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
15 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
16 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
17 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
18 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
22 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
23 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
24 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
25 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
29 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
30 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
31 ก.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
1 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
2 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
3 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
5 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
6 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
7 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
8 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
12 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 0
13 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
14 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
15 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
16 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
19 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
20 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
21 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
22 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
26 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
27 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
28 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
29 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
1 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
2 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
3 ก.ย. 66 - 7 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
4 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
5 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
6 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
7 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
8 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
9 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
10 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
11 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
12 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
15 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
16 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
17 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
18 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
19 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
20 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
22 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
24 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
25 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0
26 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 0