Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TOKYO FUJI NAGOYA TAKAYAMA 6วัน 5คืน ซุปตาร์ คามิโคจิ คิมิโนะโตะ เดินทาง ต.ค.66 เริ่มต้น 45,888.- AIR ASIA X (XJ)

TOKYO FUJI NAGOYA TAKAYAMA 6วัน 5คืน ซุปตาร์ คามิโคจิ คิมิโนะโตะ เดินทาง ต.ค.66 เริ่มต้น 45,888.- AIR ASIA X (XJ)

บุฟเฟ่ต์ขาปู
ไฮไลท์!! ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ น้ำตกชิราอิโตะ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาคชุบุ ณ หุบเขาโครังเค, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (Onsen)
เมืองซาวาระ, เมืองนาริตะ, เมืองนากาโน่, คามิโคจิ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, เมืองกุโจฮาจิมัง, เมืองนาโกย่า, ช๊อปปิ้งซาคาเอะ, เมืองนาโกย่า, หุบเขาโครังเค, จังหวัดชิซูโอกะ, นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ, น้ำตกชิราอิโตะ, เมืองยามานาชิ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), พิธีชงชาญี่ปุ่น, กรุงโตเกียว, ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, ย่านโอไดบะ, ห้างไดเวอร์ซิตี้, เมืองนาริตะ
6 วัน 5 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
45,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด XJ086
จำนวนวัน
6 วัน 5 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66 45,888 55,888 แสดง - 34
2 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66 45,888 55,888 แสดง - 34
3 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 45,888 55,888 แสดง - 34
4 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 45,888 55,888 แสดง - 34
5 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 45,888 55,888 แสดง - 34
6 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 45,888 55,888 แสดง - 34
7 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66 45,888 55,888 แสดง - 34
8 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
9 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
10 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
11 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
12 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
13 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
14 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
15 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
16 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
17 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
18 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
20 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
21 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
22 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34
23 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 48,888 58,888 แสดง - 34