Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 เริ่มต้น 26,888.- Air Asia X (XJ)

โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 เริ่มต้น 26,888.- Air Asia X (XJ)

ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค, เยือนศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น, เยือนวัดกินคะคุจิ, เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง, เช็คอินป้ายกูลิโกะแมน
เมืองเกียวโต, วัดกินคะคุจิ, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, เมืองนาโกย่า, หุบเขาโครังเค, เมืองโอซาก้า, LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA, ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
26,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด XJ186
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 29,888 37,888 แสดง - 34
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 29,888 37,888 แสดง - 34
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 29,888 37,888 แสดง - 34
5 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 26,888 34,888 แสดง - 34
6 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 29,888 37,888 แสดง - 34
7 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 31,888 39,888 แสดง - 34
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
5 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
6 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 35,888 43,888 แสดง - 34