Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
HOKKAIDO Autumn ฮอกไกโด ฟุราโน่ โอตารุ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 เริ่มต้น 32,888.- Air Asia X (XJ)

HOKKAIDO Autumn ฮอกไกโด ฟุราโน่ โอตารุ 5 วัน 3 คืน เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 67 เริ่มต้น 32,888.- Air Asia X (XJ)

บุฟเฟต์ชาบู, ขาปู, ราเมนต้นตำรับ
ชมหมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส, ชมสระอะโออิเคะ, เดินชมคลองโอตารุ, เข้าชมพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี, ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ, ชมความงามของเนินพระพุทธเจ้า, อิสระช้อปปิ้งจุใจ
ฮอกไกโด, เมืองซัปโปโร, เนินพระพุทธเจ้า, เมืองฟุราโน่, หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส, เมืองอาซาฮิคาว่า, อิออน อาซาฮิคาว่า, เมืองบิเอะ, น้ำตกชิราฮิเกะ, สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน้ำสีฟ้า, หมู่บ้านราเมง, มหาวิทยาลัยฮอกไกโด, ย่านซูซูกิโนะ, ดิวตี้ฟรี, เมืองโอตารุ, คลองโอตารุ, พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี, หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ, ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
32,888 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด XJ189
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 32,888 41,888 แสดง - 34
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
28 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
29 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
30 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 35,888 44,888 แสดง - 34
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
3 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
6 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34
25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 33,888 42,888 แสดง - 34