Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TAIWAN ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.66 - ม.ค.67 เริ่มต้น 16,990.- Vietjet Air (VZ)

TAIWAN ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง 4 วัน 3 คืน เดินทาง ต.ค.66 - ม.ค.67 เริ่มต้น 16,990.- Vietjet Air (VZ)

บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)
เถาหยวน, ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ร้านเอ็นไซม์, วัดหลงซาน, ย่านซีเหมินติง, เมืองไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, บูราโนแห่งไต้หวัน, ตลาดจีหลง, , ร้านเครื่องสำอางค์, ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย
4 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
17,990 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด ZGTPE2325VZ
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 19,990 24,990 แสดง - 20
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 18,990 23,990 แสดง - 20
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 18,990 23,990 แสดง - 20
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 17,990 22,990 แสดง - 20
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 29,990 34,990 แสดง - 20
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 29,990 34,990 แสดง - 20
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 28,990 33,990 แสดง - 20
3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 20
6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 20
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 20
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 20
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 20
31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67 17,990 22,990 แสดง - 20