Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
TAIWAN ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 67 เริ่มต้น 18,990.- Vietjet Air (VZ)

TAIWAN ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 67 เริ่มต้น 18,990.- Vietjet Air (VZ)

เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี
เที่ยวไต้หวันสุดชิล, ถ่ายรูปตึกไทเป101, นั่งรถไฟอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เช็คอินย่านซีเหมินติง
เถาหยวน, เมืองไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, เกาะลาลู, วัดเหวินหวู่, ร้านเอ็นไซม์, ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว, ร้านชาอู่หลง, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, วัดต้าซี, เมืองไทเป, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเชก, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ย่านซีเหมินติง, ร้านเครื่องสำอางค์, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน, ตึกไทเป 101
5 วัน 3 คืน
/ เริ่มเพียง
เริ่มต้น
18,990 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์โค้ด ZGTPE2407VZ
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 20
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 20
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 20
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 20
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 20
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 20
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 20
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 18,990 24,990 แสดง - 20
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 20
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 22,990 28,990 แสดง - 20
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 20
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 20
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 19,990 25,990 แสดง - 20
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 20,990 26,990 แสดง - 20