Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430

ใครกำลังวางแพลนเที่ยวอินเดีย ห้ามพลาด! วิธีขอวีซ่าอินเดีย

สิงหาคม 26, 2019 | by Look Trip Holiday

แต่ก่อนที่คุณจะไปเที่ยวอินเดีย คุณจะต้องศึกษาข้อมูลการเดินทาง และเอกสารการขอวีซ่าให้ครบถ้วนเสียก่อน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของตัวคุณเอง ดังนั้น วันนี้เราจึงนำข้อมูลการเตรียมเอกสาร และวิธีขอวีซ่าอินเดีย มาฝาก

ขั้นตอนการขอวีซ่าอินเดีย วิธีขอวีซ่าอินเดีย สำหรับการท่องเที่ยวสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง คุณสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าวีเอฟเอส ที่วีเอฟเอส โกลบอล (VFS GLOBAL Pvt. Ltd) อาคาร PS Tower ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 21 ได้เลย

วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น. สำหรับการยื่นขอวีซ่า และเวลา 16.30 – 17.30 น. สำหรับการรับพาสปอร์ตคืน

เอกสารที่ต้องเตรียม:

 • แบบฟอร์มการขอวีซ่า คุณต้องกรอกแบบฟอร์มในหน้าเว็บของศูนย์ให้ครบ แล้วพิมพ์ออกมา ซึ่งคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่เลยค่ะ
 • พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงที่มีพื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว X 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารแผนการเดินทางในทริป ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน อย่างไรบ้าง
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก
 • สำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกสีดำเท่านั้น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2. สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปทำเรื่องขอวีซ่าด้วยตัวเอง คุณสามารถยื่นขอ e-Visa หรือวีซ่าออนไลน์ได้ ที่นี่

เอกสารที่ต้องเตรียม:

 • ไฟล์ภาพสแกนพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป (PDF)
 • ไฟล์รูปถ่ายสี หน้าตรง มีพื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (JPEG)
 • ไฟล์ใบจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก (PDF)
 • บัตรเครดิตวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด เพื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าอินเดีย ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าอินเดียนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

Regular Visa เป็นวีซ่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย 6 เดือน สามารถเดินทางเข้า – ออกประเทศอินเดียได้หลายครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,100 บาท

e-Visa หรือวีซ่าออนไลน์ เป็นวีซ่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย 4 เดือน สามารถเดินทางเข้าออกได้เพียง 2 ครั้ง ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800 บาท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการยื่นขอวีซ่าอินเดียแบบออนไลน์จะสะดวกสบายกว่า แต่การขอวีซ่าผ่านทางศูนย์จะเก็บข้อมูลเอกสารได้ครบถ้วน และแม่นยำมากกว่าการยื่นแบบออนไลน์

ขอบคุณบทความดีดีจาก: Mushroomtravel, Sanook

มองหาทัวร์อินเดีย: ทัวร์อินเดีย