Look Trip Holiday
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Look Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-130-6430
ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
864 ช่วงวันเดินทาง จาก 51 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DYGVZ1324
ชมวิวบนยอดเขาภูเขาเจ็ดดาวที่สุดแห่งความฟิน, ชมหมู่บ้านโบราณในหุบเขาเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, ชมตึกมหัศจรรย์ 72 อลังการมากแสงสี!!, ท่องโลกหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD, ชมบรรยากาศเมืองฝูหรงเจิ้น
จางเจียเจี้ย, เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, เมืองฝูหรงเจิ้น, ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน, ภูเขาเจ็ดดาว, ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก, ร้านชา, ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD, ตึกมหัศจรรย์ 72, ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา, พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง, วังโบราณชนเผ่าถู่เจีย
บุฟเฟต์ปิ้งย่าง

เริ่ม

9,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CVZ799
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง, อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย, ชมถ้ำประตูสวรรค์, ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง
ฉางซา, เมืองฉางเต๋อ, วัดโบราณเชียนหมิง, เมืองเฟิ่งหวง, แม่น้ำถัวเจียง, ถนน SHIBAN, เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, น้ำตกฟูหรงเจิ้น, จางเจียเจี้ย, ร้านชา, ศูนย์สมุนไพรจีน, พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย, ร้านหยก, เทียนเหมินซาน, ระเบียงกระจก, ถ้ำประตูสวรรค์, หุบเขาป่ายจ้าง, ร้านยางพารา, ถนนคนเดินหวงซิงลู่, ตึก IFS, ร้าน POPMART หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET
อาหารหูหนาน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, เป็ดย่างเฟิ่งหวง, เซ็ตหม่าล่า

เริ่ม

9,888 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qingdao Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

MTWT240168
เที่ยว 2 มณฑล, แถมฟรี!! กระเช้าขึ้น-ลงเทียนเหมินซาน, พิเศษ!! ล่องเรือ Sanxia Deluxe Cruise ชมเขื่อนสามผา, ชมจุดชมวิวลิฟท์แก้ว
เมืองหยีชัง, เขื่อนสามผา, บ้านเกิดกวี ชวีหยวน, สวนดอกท้อ, จางเจียเจี้ย, ศูนย์สมุนไพรจีน, ผลิตภัณฑ์ยางพารา, เทียนเหมินซาน, ประตูสวรรค์, ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา, บันไดเลื่อนทะลุเขา, พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย, อุทยานไอ่จ้าย, เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, อุทยานอวตารจุดชมวิวจินเปียนซี, ลิฟท์แก้ว, ร้านหยก, ร้านใบชา

เริ่ม

9,999 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PVCSX4D3NVZDD4
เที่ยวเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, ฟรี..กิจกรรม VR4 มิติ, ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง
ฉางซา, จางเจียเจี้ย, ตึก 72 ชั้น, พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย, สะพานกระจกจางเจียเจี้ย, เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, น้ำตกฟูหรงเจิ้น, ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด

เริ่ม

10,900 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CVZ77
อลังการหมู่บ้านในหุบเขาน้ำตกฟูหรงเจิ้น, จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS, ช้อปปิ้งจุใจ, ชมถ้ำประตูสวรรค์, ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง
จางเจียเจี้ย, เทียนเหมินซาน, ระเบียงกระจก, ถ้ำประตูสวรรค์, ศูนย์สมุนไพรจีน, พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย, ร้านใบชา, เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, น้ำตกฟูหรงเจิ้น, ร้านหยก, หุบเขาป่ายจ้าง, ร้านยางพารา, เมืองฉางซา, ถนนคนเดินหวงซิงลู่, CHANGSHA BAILIAN OUTLET
อาหารหูหนาน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, เป็ดย่างเฟิ่งหวง, เซ็ตหม่าล่า, หมูย่างเกาหลี

เริ่ม

12,888 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DYGVZ1424
ชมวิวบนยอดเขาภูเขาเจ็ดดาวที่สุดแห่งความฟิน, ชมหมู่บ้านโบราณในหุบเขาเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, เช็คอินเมืองโบราณเฟิ่งหวงเมืองโบราณอายุหลายร้อยปี, ท่องโลกหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD, นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง, ชมบรรยากาศเมืองเฟิ่งหวง, ชมบรรยากาศเมืองฝูหรงเจิ้น
จางเจียเจี้ย, เมืองโบราณเฟิ่งหวง, สะพานสายรุ้ง, แม่น้ำถัวเจียง, เมืองเฟิ่งหวง, สวนหมีแพนด้า, เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, เมืองฝูหรงเจิ้น, ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน, ภูเขาเจ็ดดาว, ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก, ร้านชา, ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD, ตึกมหัศจรรย์ 72, ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา, พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง, วังโบราณชนเผ่าถู่เจีย

เริ่ม

12,888 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PVCSX5D4NVZDDS4
พักในบริเวณเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, เที่ยวเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, ท้าทายสะพานกระจกจางเจียเจี้ย, ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง, ฟรี..กิจกรรม VR4 มิติ
ฉางซา, เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, น้ำตกฟูหรงเจิ้น, ถนนคนเดิน, จางเจียเจี้ย, หุบเขาป่ายจ้าง, ตึก 72 ชั้น, พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย, สะพานกระจกจางเจียเจี้ย, ถนนคนเดินหวงซิงลู่, OUTLET
อาหารถูเจีย, สุกี้เห็ด, ปิ้งย่างเกาหลี

เริ่ม

12,900 บ.

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Qingdao Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGYIH2407QW
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, เขาเทียนเหมินซาน, OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย หรือ เขาอวตาร หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง, บ้านเกิดชวีหยวน, สวนดอกท้อ, เมืองฉางเต๋อ, ถนนคนเดินเมืองฉางเต๋อ, เมืองจางเจียเจี้ย, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, เขาเทียนเหมินซาน, ถ้ำประตูสวรรค์, ทางเดินระเบียงแก้ว, พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง, สะพานอ่ายจ้าย, เมืองฝูหรงเจิ้น, เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น, เมืองอี้ชาง
สุกี้เห็ด, ปิ้งย่างเกาหลี

เริ่ม

12,990 บ.

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

CVZ777
ล่องเรือชมน้ำตกฟูหรงเจิ้น, จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS, ชมถ้ำประตูสวรรค์, ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง, ผ่านชมตึก 72 ชั้น, ชมตึก IFS
ฉางซา, เมืองฉางเต๋อ, วัดโบราณเชียนหมิง, เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, น้ำตกฟูหรงเจิ้น, จางเจียเจี้ย, ศูนย์สมุนไพรจีน, พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย, ร้านยางพารา, เทียนเหมินซาน, หน้าผากระจกระเบียงแก้ว, ถ้ำประตูสวรรค์, ร้านหยก, หุบเขาป่ายจ้าง, ร้านใบชา, พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย, ตึก 72 ชั้น, ถนนคนเดินหวงซิงลู่, ตึก IFS, CHANGSHA BAILIAN OUTLET
อาหารหูหนาน, สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารถูกเจีย, เต้าหู้ฟูหรงเจิ้น, หมูย่างเกาหลี, เซ็ตสุกี้หม่าล่า

เริ่ม

13,888 บ.

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

PVCXS4D3NVZDD2
ถ่ายรูปริมแม่น้ำเซียงเจียง
จางเจียเจี้ย, จิตกรรมภาพวาดเขียนทราย, เขาเทียนเหมินซาน, ระเบียงแก้ว, ประตูสวรรค์, สะพานกระจก, แม่น้ำเซียงเจียง, ถนนหวงซิงลู่
ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด
มิ.ย. - 67

เริ่ม

13,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 51 โปรแกรม